Jelgavas pilsētas slimnīca

ERAF 1. kārta

ERAF2010. gadā 22. aprīli SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” noslēdza līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta nosaukums: „Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība Jelgavas pilsētas slimnīcā”.

Projekta ID Nr.: 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/001

Projekta mērķis: uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Zemgales reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, nodrošinot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 2 478 275,00 LVL, tai skaitā:

  • ERAF līdzfinansējums (85%) – 2 106 533,75 LVL;
  • Valsts budžeta līdzfinansējums (13,21%) – 327 380,13 LVL;
  • Saņēmēja līdzfinansējums (1,79%) – 44 361,12 LVL.

Projekta rezultāts: tiks nodrošināta pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, jaunas ēka būvniecība, neiroloģijas nodaļas renovācija un dezinfekcijas un sterilizācijas telpu renovācija.

 

Sazināšanās

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"
Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002

E-pasts: jelgslim@apollo.lv
Fakss: 63030100

Reģistratūra (Speciālisti)

karte2

Informācija par medicīnisko datu saņemšanu

info

Informācija donoriem

Dzemdību nodaļa

dzemd1

Personām ar īpašām vajadzībām

personām ar īpašām vajadzībām

Vides pieejamība ir pilnībā nodrošināta