Jelgavas pilsētas slimnīca

SAM 9.3.2.

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālas un teritoriālas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Tiks uzlabota slimnīcas uzņemšanas un neatliekams medicīniskās palīdzības nodaļas un ka rezultātā pārējo slimnīcas nodaļu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, vides pieejamība un izmaksu efektivitāte. Realizējot projektu tiks uzlabota slimnīcas vides funkcionalitāte un estētiskās īpašības, tiks veikta SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca" ka veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība.

Projekta aktivitātes:
Galvenā projekta īstenošanas aktivitāte ir Jelgavas pilsētas slimnīcas C korpusa pārbūve. Pārbūvējamajā C korpusa izvietotas galvenokārt dažādu ārstniecības profilu diagnostikas kabineti, kuros tiks uzstādītas medicīnas iekārtas.

Projekta izmaksas:
Kopējas projekta izmaksas sastāda 3 345 971.10 EUR.
Projekta finansējums sastāda 2 146 616.00 EUR, tai skaita ERAF finansējums – 1 824 623.60 EUR un nacionālais finansējums – 321 992.40 EUR (saskaņa ar 20.12.2016 MK noteikumiem Nr. 870);

Projekta aktualitātes:
16.10.2017
29.09.2017 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta "Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca", pārbūvējot C korpusu" īstenošanu Nr. 9.3.2.0/17/I/005.

Uz līguma parakstīšanas brīdi, tika veiktas visas projektā paredzētās iepirkumu procedūras un noslēgti nepieciešamie līgumi. Pārbūves darbu plānotais veikšanas laiks 2017.gada augusts – 2018.gada jūnijs.

 

Sazināšanās

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"
Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002

E-pasts: jelgslim@apollo.lv
Fakss: 63030100

Reģistratūra (Speciālisti)

karte2

Informācija donoriem

Dzemdību nodaļa

dzemd1

Personām ar īpašām vajadzībām

personām ar īpašām vajadzībām

Vides pieejamība ir pilnībā nodrošināta